Sầu Riêng Ri6 Cơm Vàng Hạt Lép

Liên hệ để báo giá

Sầu riêng ri6 là một loại sầu riêng có đặc điểm cơm vàng hạt lép, và là loại sầu riêng ngon nhất Việt Nam. Mang lại giá trị dinh dưỡng cao.